Stomme

Nedan finns många av de stigar som är körbara i området. Rutten kommer från en MTBO-träning så det är lite fram och tillbaka i området, även några grusvägar är med. Lättkört.

kml, gpx


Andra stigar centralt:


Tillbaka till MTB i Uppsala

Comments are closed.