The Nose

På kanten av Nåsten går denna, ganska tråkiga, bökiga, svårcyklade stig. Ungefär halvvägs blir det bättre men traversen är ett betydligt bättre alternativ. Stigen är bitvis svår att hitta pga många stigkors, skriv ut kartan eller lägg över GPX, kml fil på GPS-klocka alt mobilen. Framförallt i början (om man kör söderut) finns risk för felkörning. Jag rekommenderar ett lågt däcktryck om ni kör denna, många hala rötter ta sig över.

kml, gpx

nose


Fler stigar i nåsten:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*